Trường Cao đẳng công nghệ Quảng Nam

Học tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường đào tạo chuẩn mực, làm chủ được công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0; Làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ cán bộ, giảng viên được thể hiện trong môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp, được phát huy năng lực, sở trường và cống hiến;

Tỉnh đoàn Quảng Nam

Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn Quảng Nam. Hiện web đã vận hành được 10 năm với hàng ngàn lượt truy cập mỗi ngày. Đáp ứng nhu cầu thông tin cho Thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam