Truy xuất nguồn gốc

Xây dựng dữ liệu, ứng dụng phục vụ truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Thực hiện dự án

Triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp nhận dự án tài trợ nước ngoài phát triển sinh kế,

Nhận diện sản phẩm

Tư vấn thiết kế xây dựng hệ thống nhận diện quảng bá sản phẩm: câu chuyện sản phẩm, nhãn, bao bì, tờ rơi, áp phích, tem truy xuất ngồn gốc xuất xứ; hệ thống giới thiệu và gian hàng bán sản phẩm

Tư vấn nhãn hiệu

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế (hoặc giải pháp hữu ích), giống cây trồng mới, quyền tác giả, mã số mã vạch....

Tư vấn công nghệ

Các doanh nghiệp luôn cố gắng khai thác và sử dụng các công nghệ mới để tạo cho mình lợi thế cạnh tranh. Ngày nay, ngành công nghệ thông tin (CNTT) đang trong giai đoạn chuyển mình để trở thành một công cụ có thể thay đổi phương thức mua bán và phân phối sản phẩm của các cơ sở kinh doanh, góp phần tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp.